ساعت کار

میزان ساعات کار در مشاغل سخت و زیان آور…

ساعت کار ، در کارهای سخت و زیان‌آور و زیر زمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.
‌تبصره – کارهای سخت و زیان‌آور و زیر زمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی‌کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

dadmehr.admin
در تاریخ 1 نوامبر 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.