شرایط استعفاء کارگر

شرایط استعفا کارگر

قرارداد کار یکی از عناصر اولیه در حوزه روابط کار است. درواقع نخستین مرحله برای ایجاد و برقراری رابطه کاری بین کارفرما و کارگر در انعقاد قرارداد کار ظهور می یابد. مفاد قرارداد تعیین کننده شرایط و ضوابط کاری میان طرفین است و تضمین کننده حقوق و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و مقررات حوزه کار و تامین اجتماعی نیز به شمار می رود،  با این حال، این قرارداد در مواردی خاتمه پیدا می‌کند. قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد، در ادامه با این موارد آشنا شده و سپس به به طور مفصل به شرایط استعفا کارگر می پردازیم:

موارد خاتمه قرارداد کار                            

قرارداد کار به یکی از راه های زیر خاتمه می یابد:

الف- فوت کارگر

ب- بازنشستگی کارگر

ج- از کارافتادگی کلی کارگر

د- انقضا مدت در قراردادهای کار  با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است

و- استعفا و یا اخراج کارگر

ح – كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.

ز- فسخ قرارداد به‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است.

یکی از موارد خاتمه کار، استعفا کارگر از کار می باشد که در ادامه به شرایط استعفا کارگر می پردازیم :

 

شرایط استعفا کارگر

شرایط استعفا کارگر

استعفا یعنی درخواست فسخ قرارداد کار از طرف کارفرما و همچنین  انصراف کارگر از ادامه کار. طبق قانون کار، کارگر حق استعفا دارد ولی برای استفاده از این حق باید مراحل قانونی و شرایط استعفا کارگر رعایت شود تا به حقوق کارفرما نیز خلل وارد نشود و همچنین کارفرما متحمل ضرر مالی نگردد.

تبصره- کارگری که استعفا می دهد موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد.

شرایط انصراف از استعفا

حداکثر مدتی که کارگر پس از تسلیم استعفا کتبی خود به کارفرما می تواند اعلام انصراف از استعفا کند 15 روز بوده و لذا در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در فرجه مقرر امکان انصراف از استعفا صرفاً منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر خواهد بود و در غیر اینصورت استعفا در راس زمان انقضا یک ماه مقرر در قانون کار تحقق پیدا کرده و قرارداد کار خاتمه خواهد یافت . بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف ادامه کار کارگر پس از انقضاء یک ماه پیش بینی شده در تبصره، ناشی از توافق طرفین به منظور تأمین فرصت بیشتر برای کارفرما جهت تعیین جانشین کارگر مستعفی بوده باشد، تاریخ تحقق استعفا به پایان مدت توافق شده تغییر پیدا می کند.

تفاوت استعفا و ترک کار

ممکن است کارگری بدون رعایت شرایط استعفا، کار را برای همیشه رها کند طبق قانون به این عمل کارگر، ترک کار می گویند. در واقع غیبت کارگر، به معنای استعفا او نیست. غیبت کارگر با این قصد انجام می شود که قرارداد کار ادامه دارد اما کاگر مدتی در کارگاه حاضر نمی‌شود و از انجام تعهدات خویش به صورت موقت امتناع می‌کند که می تواند یکی از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود.

شرایط استعفا کارگر در قراردادهای کار معین

در قراردادهای کار معین و یا کار موقت، که کارگر متعهد و ملزم به انجام کار مقرری در مدت معین شده است،کارگر حق فسخ قرارداد را ندارد.استعفا در این نوع قرارداد ها منتفی است و چنین استعفایی قانونا قابل قبول نیست.و در صورتی که در اثر ترک کار کارگر، خسارتی به کارفرما وارد شود، بعد از رسیدگی و احراز امر در مراجع حل اختلاف، کارگر ملزم به جبران خسارت خواهد شد.

استعفا کارگر و بیمه بیکاری

طبق ماده 2 قانون بیکاری ، دستمزد ایام بیکاری فقط به اشخاصی  پرداخت می شود که بدون میل و اراده شخصی بیکار شده باشد بنابراین کارگری که خود استعفا داده باشد  به دلیل  اراده و رضایت شخصی  نمی تواند از مزایای بیمه بیکاری استفاده نماید.

کارگر مستعفی و حق سنوات

با استناد به ماده 24 و تبصره 4 ماده 7 قانون کار، کارفرما مکلف است در پایان کار به کارگر مستعفی حق سنوات را با توجه به کارکرد کاگر پرداخت نماید.

______________________________________________________________________________________________

موسسه داد مهر گستر با گردآوری افراد متخصص در رشته روابط کار در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی می کوشد که بصورت موازی با بنگاه های اقتصادی همراه باشد تا کارفرمایان و کارگران محترم زیر چتر قانون به فعالیت خود درون کارگاه ادامه دهند . امیدواریم در تحقق این هدف موفق باشیم و رضایت شما همراهان گرامی را جلب نمائیم. حتما مدیران آگاه مستحضرند عدم تدابیر قانونی مستوجب فضایی ناامن و بدور از آرامش در کارگاه می گردد و این مهم بنگاه اقتصادی عزیزان را دچار حادثه و یا ضرر های جبران ناپذیر می نماید.

در کنار شما عزیزان با ارائه خدماتی چون تنظیم قرار دادها به صورت قانونی – مسائل حقوقی قانون کار – تنظیم لیست بیمه، دعاوی کارگر و کارفرما، مشاوره حقوقی بیمه، مشاوره و پذیرش دعاوی کار و تامین اجتماعی، قرارداد های پیمانکاری در رشت و سایر شهرهای استان هستیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.