کد خبر: 1488
تاریخ انتشار: مرداد ۱۲, ۱۳۹۹
گروه : اخبار / مقاله

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

شرایط بازنشستگی

 

پرداخت حقوق و مستمری برای بیمه شده ها از طریق سازمان تامین اجتماعی یکی از مهم ترین فعالیت های این سازمان به شمار می رود که بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، بازنشستگی در پی خواهد داشت.

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار که برای رسیدن به آن دو معیار سن و سنوات پرداخت حق بیمه تعیین شده است.

محاسبه مستمری بازنشستگان در تامین اجتماعی

 

در تعیین میزان مستمری قابل پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی، دو عامل سابقه پرداخت حق بیمه و حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه، نقش اساسی دارند.
برای تعیین میزان مستمری متعلق به فرد بازنشسته، پس از محاسبه میانگین مزد یا حقوق بیمه شده، رقم بدست آمده در سابقه پرداخت حق بیمه ضرب شده و سپس عدد حاصله بر ۳۰ تقسیم می‌شود.
متوسط مزد یا حقوق بیمه شده نیز از مجموع مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه در آخرین دو سال اشتغال بیمه شده تقسیم بر عدد ۲۴ به دست می‌آید.
به این ترتیب در واقع مزد یا حقوقی که بیمه شده در آخرین دو سال پایان کار خود دریافت می‌کند و حق بیمه ماهانه او که بر مبنای آن محاسبه می‌شود، نقش مهمی در تعیین مستمری بازنشستگی دارد.

شرایط بازنشستگی پیش از موعد تامین اجتماعی

 

 1. بازنشستگی ۱۰ سال زودتر از موعد قانونی: وقتی مرد یا زن بیمه شده حداقل ۳۰ سال تمام سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، سن بیمه شده از ۶۰ به ۵۰ سال برای مردان و از ۵۵  به ۴۵ سال برای زنان کاهش می‌یابد.
 2. بازنشستگی بدون محدودیت سنی: بیمه‌شدگانی که حداقل ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، شرط حداقل سن برای بازنشسته شدن آنان حذف می‌شود و این بیمه‌شدگان با هر سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند.
 3. شرایط ویژه بازنشسته شدن برای زنان:بانوان بیمه ‌شده مشمول قانون کار با ۲۰ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه و ۴۲ سال سن با ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند. 

 

شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

 

 1. وقتی بیمه شده حداقل ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می‌تواند بدون توجه به شرط سنی درخواست بازنشستگی کند.
 2. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور، یک‌ونیم سال محاسبه خواهد شد.

 

مشاغل سخت شامل موارد زیر می باشد:

 

 • کار در معدن، حفر قنات ها، چاه ها، فاضلاب ها و تونل‌ های زیر زمینی
 • کار در مخازن سر بسته
 • تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره ها
 • مشاغل شن پاشی، پخت آسفالت دستی، قیر پاشی و مالچ پاشی
 • عملیات جوشکاری در داخل مخازن
 • امور سم پاشی باغات و اشجار و مزارع و ضد عفونی اماکن
 • کار با وسایل دارای ارتعاش
 • شاغلین در زندان ها و ندامتگاه ها
 • شاغلین در مراکز روان درمانی
 • خبرنگاری و …

نکته: لازم به ذکر است که این بیمه شدگان در کمیته های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت تایید، می توانند برای بازنشستگی اقدام نمایند.

 شرایط بازنشستگی جانبازان

 

جانبازان نیز می توانند با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند و به میزان درصد جانبازی از سنوات ارفاقی بهره مند شوند. بازنشستگی از این طریق شرط سنی ندارد و متقاضی با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه و سابقه ارفاقی می تواند از مستمری برخوردار شود. برای تعیین سنوات ارفاقی جهت جانبازان درجه نقص عضو و ازکارافتادگی (درجه جانبازی) مبنای میزان سوابق اعطایی خواهد بود: جانبازانی که بین۲۰ تا۴۰ درصد دارای نقص عضو یا کاهش توانایی باشند حداقل ۳ و حداکثر شش سالل به سوابق آنها اضافه خواهد شد. به درجات بین ۴۰ درصد تا ازکارافتادگی کامل حداقل ۶ و حداکثر ۱۰۰ سال ارفاق خواهد شد.

بازنشستگی معولان

 

معلولان عادی می توانند با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند و به میزان معلولیت از سابقه ارفاقی برخوردار شوند. شرط سنی برای آقایان معلول ۵۰ و برای خانمها ۴۵ سال است. سنوات ارفاقی به معلولین برای معلولیت های ناشی از کار و غیرناشی از کار متفاوت است.

معلولیت های ناشی از حوادث کار یا بیماری های حرفه ای ناشی از کار

 

در درجات بین ۲۰ تا۴۰ درصد و تا ازکارافتادگی کامل حداقل ۵ و حداکثر ۸ سال به تناسب درجات فوق به سوابق فرد اضافه می شود.

معلولین عادی غیرناشی از  کار

 

 • در درجات بین ۲۰ تا ۴۰ درصد حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال با توجه به درجات به سوابق بیمه شده اضافه می شود.
 • در درجات بین ۴۰ درصد تا ازکارافتادگی کامل حداقل ۳ و حداکثر ۶ سال به تناسب درجات فوق اضافه خواهد شد.

 

شرایط و انواع بازنشستگی مردان

 

 • ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر
 • ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال های پرداخت حق بیمه
 • ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه
 • ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل
 • بدون شرط سنی با ۳۵ سال سابقه خدمت

 

شرایط و انواع بازنشستگی زنان

 

شرایط بازنشستگی برای بانوان بر اساس سن  سال کمتر از آقایان می باشد یعنی زنان می توانند با سن کمتری اقدام به بازنشستگی نمایند.اما برای سابقه معمولا شرایط زنان و مردان یکسان می باشد که در این صورت نیز در چند مورد برای زنان سابقه کمتر و آسان تری در نظر گرفته شده است.
در نهایت می توان گفت که با شرایط همزمان سن و سابقه بیمه برای بازنشستگی زنان، غیر از بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان بار، بازنشستگی جانبازان و بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، قانون و شرایط اصلی در بازنشستگی با شرط سن و سابقه در احراز بازنشستگی است.

 • ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه
 • ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه
 • ۴۲ سال سن برای مشمولان قانون کار و ۲۰ سال سابقه
 • ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی
 • در حالت عادی با ۴۵ سال سن و با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه
 • ۵۵ سال سن با حداقل ۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه

 

______________________________________________________________________________________________

موسسه داد مهر گستر با گردآوری افراد متخصص در رشته روابط کار در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی می کوشد که بصورت موازی با بنگاه های اقتصادی همراه باشد تا کارفرمایان و کارگران محترم زیر چتر قانون به فعالیت خود درون کارگاه ادامه دهند . امیدواریم در تحقق این هدف موفق باشیم و رضایت شما همراهان گرامی را جلب نمائیم. حتما مدیران آگاه مستحضرند عدم تدابیر قانونی مستوجب فضایی ناامن و بدور از آرامش در کارگاه می گردد و این مهم بنگاه اقتصادی عزیزان را دچار حادثه و یا ضرر های جبران ناپذیر می نماید.

در کنار شما عزیزان با ارائه خدماتی چون تنظیم قرار دادها به صورت قانونی – مسائل حقوقی قانون کار – تنظیم لیست بیمه، دعاوی کارگر و کارفرما، مشاوره حقوقی بیمه، مشاوره و پذیرش دعاوی کار و تامین اجتماعی، قرارداد های پیمانکاری در رشت و سایر شهرهای استان هستیم.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *