کد خبر: 1516
تاریخ انتشار: آذر ۲۹, ۱۳۹۹
گروه : اخبار / مقاله

کارگر به چه  کسی گفته میشود ؟

کارگر به چه  کسی گفته میشود ؟

کارگر به چه  کسی گفته میشود ؟

کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایرمزایا به درخواست کارفرما کار می کندتمامی افرادی که مشمول این  تعریف باشند، از نظر قانون، کارگرمحسوب می شوند و تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست (وکیل دعاوی اداره کار).
وکیل کارگری

 

  • کارفرما از نظر قانونی چه کسی است  ؟

کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند. کارفرمایان میتوانند در خصوص در اختیار داشتن وکیل دعاوی کارگری با دادن معرفی نامه به شخص مورد نظر امکان استفاده از اطلاعات یک وکیل اداره کار را داشته باشند .
  • کارگاه چه مشخصاتی دارد ؟

کارگاه نیز محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی،مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مانند آنها مشمول این عنوان هستند.
  • قرار داد کار چیست ؟

برای شروع ارتباط کاری میان کارگر و کارفرما، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می شود و به موجب آن کارگردر قبال دریافت مزد، کاری را برای مدتی معین (موقت یا غیرموقت) برای کارفرما انجام می دهد. این قراردادمشخص کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، چگونگی کار، دریافت مزد و دیگر موارد است و در صورت بروزهر گونه اختلاف، ابتدا به آن رجوع می گردد.وکیل دعاوی اداره کار در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است.

وکیل دعاوی اداره کار

در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا ومسائلی از این قبیل، کارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرماحل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرحدعوا مراجعه کند. اداره کاری صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان کارگر و کارفرما را دارد که کارگاه در حوزه آن
اداره واقع شده باشد

.وکیل دعاوی اداره کار

کارگر پس از رجوع به آن اداره، درخواست خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می نماید و تحویل
مسئول دبیرخانه اداره کار می دهد. چنانچه کارگر شخصاً امکان طرح دعوا را نداشته باشد، می تواند یک وکیل
دعاوی اداره کار با تجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای او اقدام به طرح دعوا نماید.

وکیل دعاوی اداره کار

به این منظور مدعی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام
کند. بدیهی است که حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف باید با ارائه وکالت نامه با توجه به مناطق
جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری
صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست،
نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم
گردد. لذا انتخاب و استفاده از یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وکیل دعاوی اداره کار

گام بعدی

پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی مشخص می شود و به کارگر و کارفرما ابلاغ می گردد. طرفین دعوا باید
در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه مدارک معتبر ارائه کنند. هرگاه نیاز به تحقیق
بیشتری باشد، بازرسان اداره کار به صورت محسوس و نامحسوس به تهیه گزارش از موضوع مورد اختلاف می
پردازند و با مراجعه به کارگاه، اظهارات مطلعان را اخذ می کنند.وکیل دعاوی اداره کار پس از صدور رأی از سوی
هیئت تشخیص، طرفین ظرف مدت ۱۵ روز می توانند اعتراض خود را به صورت کتبی تحویل دهند. هیئت حل
اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رأی میکند. این رأی قطعی بوده؛ اما قابل اعتراض در دیوان
عدالت اداری است. اعتراض به رأی صادر شده مانع از اجرای آننیست؛ مگر این که مرجع قضایی دستوری دایر بر
توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید. در مواردی مانند حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی کارفرما که بحث دیه
و خسارت مطرح می شود، این مراجع و محاکم دادگستری هستند که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند
(وکیل دعاوی اداره کار). همچنین چنانچه توهین یا فحاشی میان کارگر و کارفرما شکل گرفته باشد، دادسرا صالح
به رسیدگی خواهد بود و این موارد در شمار قوانین عمومی است. دایره اجرای احکام دادگستری علاوه بر این
که آرای صادر شده از سوی دادگاه های دادگستری را اجرا می کند، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که
قطعی شده اند را نیز اجرا می نماید. اجرائیه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا کارفرما ابلاغ می شود.
چنانچه در رأی حکم به بازگشت کارگر به کارگاه و از سرگیری فعالیت های او داده شده اشد، یا ملزم به پرداخت
حقوق کارگر شده باشد کارفرما باید ظرف ۱۰ روز پس از دریافت برگه اجراییه، مبادرت به اجرای این رأی
کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *