بهترین روش تنظیم قرارداد میان کارگر و کارفرما چیست؟

بهترین روش تنظیم قرارداد میان کارگر و کارفرما چیست؟

s.didban
در تاریخ 30 دسامبر 2020

بهترین روش تنظیم قرارداد میان کارگر و کارفرما چیست؟   یکی از بزرگترین دغدغه‌های افراد بخصوص جوانان، یافتن شغل و حرفه‌ای متناسب بوده که افزون بر داشتن حقوق و دستمزد بالا، باعث ایجاد انگیزه و امکان افزودن سایر مهارت‌ها در آنان می‌باشد. از سوی دیگر کارفرمایان همواره به دنبال جذب نیروی کار متخصص در حرفه مورد نظر بوده که این کارگران در ازای دریافت دستمزد مناسب مسبب درآمدزایی بیشتر برای آنان شوند. برای برآورده کردن انتظارات هر دو طرفین،  باید قراردادی مبنی بر توافقات آنان در رابطه با شغل تنظیم گردد. از آن جا که این قرارداد برای اطمینان بخشی به شخص کارگر و کارفرما بوده و داشتن اطلاعات کافی و دقت ...

ادامه مطلب