وظایف کارگر

وظایف کارگر

diba.s
در تاریخ 7 فوریه 2021

وظایف کارگر کارگر کیست؟ شغل کارگری به عنوان زیر بنای تمام مشاغل خدماتی، تعاریف مختلفی دارد. یکی از مرسوم‌ترین این تعاریف به ما می‌‌‌‌گوید: کارگر، به معنی کارکننده و فردی است که در کارخانه یا کارگاه کار می‌کند و مزد می‌گیرد. [caption id="attachment_2516" align="aligncenter" width="309"] وظایف کارگر[/caption] کارگر از نگاه قانون کار: طبق ماده ٢ قانون کار:، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. با تـوجه به عبـارت کسـی است در ماده فوق، تکلیف روشن است که کارگر یک شخص حقیقی است و شخص حقوقی مانند مؤسسات و شرکت ها به هیچ عنوان کارگر تلقی نمی گردند ...

ادامه مطلب