خیانت کارگر به کار فرما

خیانت کارگر به کار فرما

diba.s
در تاریخ 30 ژانویه 2021

خیانت کارگر به کار فرما کارگر از لحاظ ماده ۲ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می‌شوند. کارفرما بر طبق ماده ۳ قانون کار شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می‌کند. مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کار­­فرما محسوب می‌شوند. ممکن است در روابط ناشی از کار کارگر و کارفرما، اختلافاتی حاصل شود که جهت رسیدگی به این اختلافات مرجعی اداری در نظر گرفته شده است.   [caption id="attachment_2488" align="aligncenter" width="404"] خیانت کارگر به کار فرما[/caption]   اجرای دستور کارفرما : کارگر موظف است مسیولیتی ...

ادامه مطلب