مشاور حقوقی اداره کار در رشت

مشاور حقوقی اداره کار در رشت

diba.s
در تاریخ 10 فوریه 2021

مشاور حقوقی اداره کار در رشت   امروزه اختلافات میان کارگر و کارفرما یکی از معضلات مهم در جامعه می باشد که روز به روز در حال افزایش است. به طور عمده، دلیل اصلی این اختلافات عدم پرداخت حقوق، بیمه، سنوات و ... می باشد و در صورتی که کارگر و کارفرما شناخت کافی نسبت به قوانین و مقررات اداره کار نداشته باشند دعوی های حقوقی جدی شکل می گیرد در این بین نیاز به وکیل متخصص اداره کار احساس می شود.  تعداد زیادی از کارفرمایان به حقوق کارگران خود احترام می گذارند، رابطه خوبی را با کارگران شان برقرار می کنند و جهت رفاه و آسایش حال کارگران اقدامات موثری را انجام می دهند. ...

ادامه مطلب