نمونه قرارداد کاری بین دو نفر چیست

نمونه قرارداد کاری بین دو نفر چیست

s.didban
در تاریخ 28 دسامبر 2020

نمونه قرارداد کاری بین دو نفر چیست بدون شک، در حال حاضر اشخاصی با نام کارگر ، کارمند یا کارپذیر مشغول به فعالیت هستند و کسانی نیز با عنوان کارفرما ، مدیر یا رئیس بر فعالیت‌های آن‌ها نظارت می‌کنند. قرارداد کاری می‌تواند بین بیشتر از دو نفر نیز تنظیم شود. اما معمولاً میان دو نفر یعنی کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود. قرارداد استخدام نیز که پس از پایان مصاحبه استخدام تنظیم می‌شود یکی از انواع قرارداد کاری است. ماده 7 قانون کار ، قرارداد کاری را تعریف کرده است: «قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی ، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.» بنابراین، نمونه قرارداد کاری بین دو نفر انواع مختلفی دارد: قرارداد کار موقت قرارداد کار مدت معین قرارداد کار معین [caption id="attachment_2368" align="aligncenter" width="226"]  [/caption] قرارداد کار ...

ادامه مطلب