وکیل دعاوی کارگر و کارفرمایی

وکیل دعاوی کارگر و کارفرمایی

diba.s
در تاریخ 13 فوریه 2021

وکیل دعاوی کارگر و کارفرمایی   شرایط وکیل اداره کار : وکیل اداره کار میباست تسلط کامل به قانون کار داشته باشد.  آیین دادرسی کار را کاملا بشناسد . با قوانین وآیین نامه های مربوط به کار و کارگر آشنا باشد . آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بداند . علارقم اطلاعات مذبور از قوانین حقوقی و کیفری هم مطلع باشد .   آنچه در خصوص دعاوی اداره کار  و وکیل اداره کار باید بدانید   قرار داد کار چیست ؟ برای شروع ارتباط کاری میان کارگر و کارفرما، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می شود و به موجب آن کارگردر قبال دریافت مزد، کاری را برای مدتی معین (موقت یا غیرموقت) برای کارفرما انجام می دهد. این قراردادمشخص کننده و نمایانگر میزان دقیق ...

ادامه مطلب