icon1
icon1

قوانین کار و تامین اجتماعی

کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

icon6
icon6

مشاوره دعاوی اداره کار

دعوي در حوزه روابط كار ميان كارگر و كارفرما ايجاد مي گردد بسيار زياد متنوع مي باشند؛

icon5
icon5

تنظیم انواع قرارداد و ارسال لیست بیمه

مشاوره و تنظیم انواع قرارداد با پرسنلی- مشاوره قانون کار

icon13
icon13

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی نقشی است که در هر سازمانی که بیش از یک نفر عضو داشته باشد معنا دارد.

کارفرمایان باید بدانند . . .

کارفرمایان کارگاههای تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی باید به این مطلب توجه نمایند :

برای جلوگیری از مشکلات احتمالی مربوط به عدم توجه به قوانین ادارت کار بهتر است از ابتدای فعالیت

کارگران نسبت به پیاده سازی امور پرسنلی در محل کار خود اقدام نمایند .

چنانچه این مطلب بنا به هر دلیل تا بحال انجام نشده و یا بصورت صحیح انجام نشده است بهتر است در ابتداس سال نسبت به اجرای این مهم اقدام نمایند

.

جهت داشتن یک محیط کار قانونمند و منظم و بدور از مشکلات کارگری موارد ذیل را پیاده سازی کنید :

 

*** تنظیم و پیاده سازی آیین نامه پرسنلی

*** تنظیم و پیاده سازی آیین نامه انضباط کارگاه

*** تنظیم و پیاده سازی آیین نامه حفاظت و ایمنی و بهداشت

 

بدین منظور شرح مختصری از آیین نامه پرسنلی و همچنین آیین نامه انضباط کار گاه در همین بخش توضیح داده شده است

img10
img10
icon7

درخواست ارزیابی پرونده رایگان

 

کارهایی که انجام دادیم

نتایج موفقیت ما

78%حقوق کارگز
85%حقوق کارفرما
93%تامین اجتماعی
83%مدیریت منابع انسانی
98%دعاوی کار
89%تنظیم قرارداد

قدم به قدمنحوه کار ما چگونه است؟

1

مشاوره رایگان

2

امضای قرارداد

3

تحقیق و بررسی

4

پیگیری پرونده شما

جنبه مهم یک وکیل در حال توسعه و مدیریت ارتباط با مشتریان است.
1700+مشتری محترم
29وکیل شایسته
340+پرونده موفق
5Mصرفه جویی در پول