قرارداد میان کارگر و کارفرما

قرارداد میان کارگر و کارفرما چگونه است؟

برای ارائه تعریفی از قرارداد میان کارگر و کارفرما و این چه فرد یا افرادی به عنوان کارگر تلقی می‌شوند به این تعریف و نکات آن دقت کنیم:
مطابق با آنچه در ماده ۲ قانون کار آمده است، کارگر از لحاظ این قانون، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
آنچه به عنوان مهم ترین نکات در دل قرارداد میان کارگر و کارفرما قابل توجه است شامل موارد زیر است:
_ قانون کار از واژه کسی استفاده کرده است به آن معنی که اشخاص حقیقی به عنوان کارگر شناخته می‌شوند و اشخاص حقوقی مشمول این عنوان نمی باشند.
_ واژه به هر عنوان در ماده ۲ معنایی عام دارد و اشاره به این دارد که انجام هرگونه فعالیتی از جانب یک کارگر اعم از فعالیت‌های یدی، فکری به درخواست کارفرما، مشمول این قانون بوده و آن فرد کارگر محسوب می‌شود.

پس هر فردی با هر سطح سواد و تحصیلاتی تحت هر عنوان شغلی، زمانی که به دستور یا به عبارتی به تبعیت از کارفرما، انجام کاری را به عهده بگیرد و در برابر آن مزد،حقوق دریافت کند این فرد کارگر تلقی شده است و مشمول قانون کار قرار خواهد گرفت.

 

قرارداد میان کارگر و کارفرما

 توجه به چه معیارهایی یک فرد کارگر را از دیگر افراد در قرارداد میان کارگر و کارفرما متمایز می‌کند؟

۱_ کارگر شخص حقیقی است:
در ماده ۲ کارگر به عنوان هر شخص حقیقی است و این مفهوم در برگیرنده افراد و اشخاص حقوقی نخواهد بود.
۲_ کارگر از کارفرما حق السعی دریافت می‌کند:
کارگر در برابر آنچه انجام می دهد حقوق و دستمزدی دریافت می کند،در واقع این ماهیت و طبیعت قرارداد کار است که کارگر در برابر ارائه خدمات به کارفرما خود باید حقوق دریافت کند.
۳_ کارگر از کارفرما تبعیت می‌کند:
کارگر در انجام کار از کارفرما تبعیت می کند بنابراین آن دسته از افرادی که به طور مستقل کار می کنند از کسی دستور نمی گیرند کارگر نیستند.
۴_ تبعیت حقوقی در قرارداد کار وجود دارد:
در قرارداد کار اصولا کارگر از کارفرما تبعیت می کند یعنی کارفرما به کارها و فعالیت های کارگر نظارت دارد البته این به آن معنی نیست که کارگر از کارفرما تبعیت فنی داشته باشد،به هر حال کارفرما در هر زمینه ای تخصص و اطلاعات لازم را ندارد تا در تمام جزئیات دخالت کند.
۵_ تبعیت اقتصادی وجود دارد:
کارگر از لحاظ اقتصادی تابع کارفرما می باشد و در قبال آنچه انجام می دهد مزدی دریافت می کند و برای استمرار دریافت مزد به کارفرما نیازمند است.

اما سوال بعدی این است که کارفرما کیست؟
کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او و در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می‌کند.
در واقع کارفرما فردی است که وسایل و سرمایه برای کار یک موسسه تولیدی یا خدماتی را در اختیار دارد و باید از نیروی کار دیگران استفاده کند.کارفرما طرف قرارداد کار می باشد و او از ظرفیتی برای اجرا تعهداتش در برابر کارگر برخوردار است.
سوالات خود را در مورد قرارداد کار میان کارگر و کارفرما با کارشناسان حقوقی دادمهرگستر مطرح کنید.

قرارداد کار چیست؟

قرارداد کار مطابق با آنچه در ماده ۷ قانون کار آمده است عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
در واقع قرارداد کار میان کارگر و کارفرما و روابط کاری میان آنها بر اساس کار میان کارگر و کارفرما منعقد و تنظیم می‌شود و تنظیم کننده روابط آن ها در آینده خواهد بود چرا که این قرارداد مشخص می کند که کارگر در برابر انجام کار مشخصی به یک شیوه مشخص و در یک زمان مشخص حقوقی را دریافت می کند..

چه مواردی در متن قرارداد کار میان کارگر و کارفرما باید مندرج شود؟

در قرارداد کار میان کارگر و کارفرما این موارد باید ذکر شود:

 
بخوانید
 
نمونه قرارداد کار درصدی یا قرارداد کار پورسانتی چیست؟
 

۱_ طرفین قرارداد را مشخص کنید:
طرفین قرارداد کار کارگر و کارفرما هستند که باید در متن قرارداد نام طرفین ذکر شود و قرارداد به امضا آن ها برسد.

۲_ تاریخ استخدام و انعقاد قرارداد را ذکر کنید.

۳_ نوع قرارداد را تعیین کنید:
نوع قرارداد را مشخص کنید و مطابق آن قرارداد را تنظیم کنید.

۴_ مدت زمان قرارداد را تعیین کنید:
در ابتدا شروع دوره کاری،اگر مدت زمانی برای کار آزمایشی تعیین شده است باید درباره آن توافق کنید.

۵_ محل انجام کار کجاست:
ذکر محل انجام کار در قرارداد ضروری است.در مواقعی نیز لازم است کارگر در مکان هایی متفاوت مشغول شود این موضوع نیز باید در قرارداد ذکر شود.

۶_ حقوق و مزایا را مشخص کنید:
حقوق کارگر باید مطابق با قرارداد و شرایط کاری او تنظیم شود چرا که پرداخت حقوق به کارگر مطابق با قرارداد کار و توافق است.

۷_ به نحوه و چگونگی پرداخت حقوق و شرایط پرداخت اشاره کنید:
شرایط مربوط به ساعات کار و زمان را باید در متن قرارداد مکتوب کنید.

۸_ شرایط مربوط به مرخصی سالیانه را ذکر کنید.

۹_ در هنگام انعقاد قرارداد کار به تعهدات طرفین در برابر یکدیگر اشاره کنید:
با تنظیم قرارداد طرفین دارای یک سری حقوق هستند و از طرفی تکالیف و تعهداتی هم در برابر یکدیگر دارند.از جمله تعهدات کارفرما مواردی مانند پرداخت کامل حقوق، بیمه، پرداخت حق سنوات، تامین ایمنی و سلامت کارگر، پرداخت معوقات در پایان کار است. تعهدات کارگر هم مواردی مانند دقت در اجرای کار،اجرای دستورهای کارفرما می‌باشد.

نیاز به قرارداد کار دارید؟

تنظیم قرارداد میان کارگر و کارفرما و ملاحظه نکات و مندرجات این قرارداد منجر به تضمین آینده روابط کاری میان کارگر و کارفرما می‌شود. در واقع با ایجاد و ورود این چارچوب قانونی در روابط حقوقی میان طرفین این قرارداد می‌توان بدون شک بسیاری از دغدغه‌های طرفین را مرتفع کرد.اگر شما به تنظیم این قرارداد نیاز داریدکارشناسان حقوقی دادمهرگستردر کنار شماست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *