کد خبر: 1588
تاریخ انتشار: اسفند ۲, ۱۳۹۹
گروه : اخبار / مقاله

قوانین استعفا و ترک کار

قوانین استعفا و ترک کار

قوانین استعفا و ترک کار

قرارداد قانون کار، قرارداد کارگر و کارفرما عبارت است از قرارداد کتبی و شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. در این نوشتار در مورد برهم زدن قرارداد کار و قانون اخراج کارگر و مسئولیت های کارگر و کارفرما پس از فسخ قرارداد کار  و  نحوه استعفا از کار و آثار قانونی عدم موافقت با استعفا و همچنین اخراج قراردادکار معین یا انصراف از کار که منجر به اخراج از کار کارگر شود،توضیح داده می شود.

همچنین توضیحاتی در را بطه با این که قوانین ترک کار کارگر در قانون کار  بعد از اتمام قرارداد در وزارت کار چیست؟قرارداد کار موقت با مدت معین چگونه است؟شرایط ترک کار بدون قرارداد چه شرایطی است؟ استعفا چیست؟ آیا اخراج کارگر بدون قرارداد شامل مواد قانون می شود؟شرایط فسخ قرارداد کار چیست؟نحوه و قوانین اخراج کارگر بدون قرارداد و قوانین استعفا از کار چگونه است؟ حق و حقوق کارگر اخراج شده بدون قرارداد چیست؟ شرایط اخراج کارگر در قانون کار چیست؟ درنامه ترک کار کارگر به اداره کار چه مواردی باید نوشته شود؟ماده ۲۱ قانون کار در این خصوص چه مطلبی را بیان نموده است؟ اگر با استعفا موافقت نشود چه اعمالی را می توان انجام داد؟  عدم تحویل قرارداد به کارگر از نظر قانون چه نتایجی دارد؟ مطالبی را بیان می کنیم.

مقدمه:

مطابق قانون، قرارداد کار یک قرارداد لازم است که طرفین آن (کارگر و کارفرما) هر وقت بخواهند نمی توانند آن را برهم بزنند.

لذا برای فسخ یا خاتمه قرارداد کار باید شرایط و مواد قانونی خاصی را رعایت نمایند.

اخراج و استعفای کارگر در قانون کار

موارد خاتمه قرارداد کار و نحوه استعفا از کار ویا انصراف از کار

۱. فوت ،بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر.

۲. انقضای مدت در قرارداد کار با مدت موقت و عدم تجدید آن

۳. پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین

۴. فسخ قرارداد کار به نحوه مقرر در متن قرارداد

۵.کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری.

۶. استعفای کارگر و یا اخراج کارگر (ماده ۲۱ قانون کار).

آثار اخراج و استعفای کارگر در قانون کار

همانطور که بیان گردید قرارداد کار عقد لازمی است که طرفین آن در هر زمانی اختیار خاتمه دادن به آن را ندارند،

برهم زدن قرارداد کار از جانب کارفرما، اخراج کارگر و برهم زدن قرارداد کار از جانب کارگر، استعفای کارگر می باشد.

که نتیجه حاصل از این اقدامات فسخ قرارداد کار است.

که هر یک دارای شرایط آثار و ضمانت اجراهایی هستند.

عوامل اخراج کارگران:

تغییر در وضعیت مالی کارفرما و تغییرات عمده در شرایط اقتصادی کشور و شرایط کار هر یک می تواند به عنوان عاملی برای اخراج کارگران محسوب شود.

زیرا هزینه ها و میزان حقوق و مزایای حاصل از اجرای قرارداد کار ارتباط مستقیمی با تعداد کارگران دارد. که در برخی شرایط خاص کارفرما چاره ای جز اخراج کارگران و فسخ قرارداد کار ندارد.

عدم کارایی کارگر و عدم مهارت او در کار مورد نظر،یکی دیگر از دلایل اخراج کارگر عدم کارایی کارگر و عدم مهارت او در کار مورد نظر می باشد.

که کارفرما برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان و اجرای صحیح موضوع قرارداد کار مجبور به اخراج کارگر می شود.

به طور کلی برای اخراج کارگر نیاز به وجود دلایل موجه و طی مراحل قانونی خاصی می باشد.

طرفین قرارداد کار باید توجه داشته باشند در موقع انعقاد قرارداد در خصوص تمامی موارد مهم(مدت قرارداد، حقوق و مزایا ،پرداخت خسارات، موضوع قرارداد، چگونگی اجرای تعهدات، مرخصی ها و …)  با یکدیگر توافق نمایند و تمامی موارد را به طور کتبی در قرارداد کار درج نموده و امضا نمایند.

مسلماً برای آگاهی از حقوق و مزایای ناشی از قرارداد کار واخراج قرارداد کار معین و تکالیف متقابل میان طرفین نیاز به یک مشاوره حقوقی قرارداد کار وجود خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *